+48 669 081 710

Zadzwoń i zarezerwuj pobyt

Regulamin

REGULAMIN HOTELIKU DOGGY HOME: Hotelik jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 20.00 Gościa hotelikowego przyjmiemy w miarę możliwości również w innych godzinach, jednak za dodatkową opłatą 50 zł. Telefonicznie kontaktujemy się z hotelikiem i w razie wolnych miejsc wypełniamy formularz zgłoszenia do hoteliku. Właściciel psa rezerwuje pobyt podopiecznego za pomocą formularza (pierwsza wizyta lub kolejna wizyta), jednak rezerwacja zawsze musi być potwierdzona telefonicznie przez prowadzącego hotelik i dopiero wtedy jest ważna. Doba hotelikowa zaczyna się od godziny przyjazdu gościa i trwa 24 godziny. Każda następna doba również liczona jest od tej godziny. Wysłanie formularza jest jednoznaczne: – z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć gościowi hotelikowemu i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych – ze zgodą na wizytę z gościem hotelikowym u weterynarza w trakcie pobytu w hoteliku, jeśli pojawi się taka konieczność – właściciel psa pokrywa koszty wizyty na podstawie paragonu. – ze zgodą na pokrycie szkód wyrządzonych przez gościa hotelikowego, jeśli takie nastąpią. W razie jakichkolwiek problemów z psem, powiadamiamy niezwłocznie właściciela (silny lęk separacyjny, kontuzja, skaleczenie, objawy chorobowe lub inna sytuacji kryzysowa). Prowadzący hotelik zobowiązują się z najwyższą starannością dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie gościa w hoteliku, oraz do stosowania się do zaleceń zapisanych w formularzu, dotyczących zasad opieki nad gościem hotelikowym. Prowadzący hotelik zobowiązują się zapewnić gościowi hotelikowamu odpowiednią ilość ruchu na świeżym powietrzu oraz snu w bezpiecznym miejscu. Prowadzący hotelik zobowiązują się zapewnić gościowi hotelikowamu ciągły dostęp do wody, chyba że były inne zalecenia. Prowadzący hotelik zobowiązują się karmić gościa hotelikowego wedle zaleceń zapisanych w formularzu. Prowadzący hotelik zobowiązują się podawać leki i zmieniać opatrunki wedle zaleceń zapisanych w formularzu. Prowadzący hotelik zobowiązuje się umieszczać regularnie zdjęcia lub materiały video w mediach społecznościowych DOGGY HOME. Prowadzący hotelik nie bierze odpowiedzialności za choroby i dolegliwości gościa hotelikowego, nie wynikające bezpośrednio z winy hoteliku lub zdarzenia losowe, na które prowadzący hotelik nie ma wpływu. Prowadzący hotelik zrobi wszystko, żeby zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i komfort, jednak nie odpowiadam za skrajnie nieprzewidywalne zachowanie psa. W przypadku kiedy właściciel lub powierzający gościa hotelikowego łamie ustalone zasady (np. nie odbiera gościa hotelikowego w wyznaczonym terminie i nie ma z nim kontaktu) – jest to równoznaczne z rzeczeniem się wszelkich praw do psa. Gość hotelikowy w takim wypadku może zostać przekazany do wybranej fundacji lub do schroniska. Formularz zgłoszeniowy „Pierwsza Wizyta” jest dokumentem obowiązującym przy pierwszym pobycie psa/suki w Hotelu DOGGY HOME. Opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych zmian przy kolejnych rezerwacjach w formie pisemnej e-mailem na adres: kontakt@doggyhome.pl , sms-em na numer telefonu 669 081 710 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego „Kolejny Pobyt”.
Scroll to top